Navigace

Obsah

Kabinet 1 – přízemí, tel.  469 326 366

Mgr. Luděk Netolický (Bi, Bie, Ch, Tv), výchovný poradce, vedoucí učitel oboru Bezpečnostně právní činnost

Konzultace:

ST 14.15–15.00

Ing. Dagmar Kučerová (F/Chs)

Ing. František Krejčí, CSc. (Ch)

Konzultace: ST 8.00–9.50, 13.40–14.00

Kabinet 2 – přízemí, tel.  469 326 369 

Mgr. Lenka Chaloupková (Tv)

Konzultace: ČT 9.35–9.55

Mgr. Martina Jüthnerová (Aj, Nj), třídní učitelka kvinta

Konzultace:

ST 13.20–14.05

Mgr. Renáta Pitrová (Nj, Njk)

Konzultace:

PO 12.40–13.20

Ředitelna - 1. patro, tel. 469 326 361, 469 326 367

Mgr. Šárka Jonešová (Zsv, Zsv/Zs), ředitelka, třídní učitelka oktáva

Konzultace:

ÚT 13.30–15.00

Mgr. Radka Švadlenková (Ov, D), zástupkyně ředitelky, třídní učitelka kvarta

Konzultace:

ČT 11.00–12.30

Sborovna – 1. patro, tel. 469 326 362

Mgr. Monika Modráčková (Čj, Zsv, Sor, Lis), třídní učitelka prima

Konzultace:

ÚT 12.40–13.10,

ČT 11.45–13.00

PaedDr. Ivana Freiwaldová (Kri, Pp)

Konzultace:

ST 11.40–12.25

Mgr. Vilém Meduna (Pv)

Konzultace:

ÚT 14.05–14.30

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula (Zkk)

Konzultace:

ST 11.00–11.40

Petr Čapek (Se, Bsp),
zaměstnanec Bezpečnostní agentury BERSERK SECURITY s. r. o.

Konzultace:

ST 12.00–12.25

Bc. Markéta Požárová, asistetka pedagoga

Blanka Skalická, asistentka pedagoga

Ing. Marie Krafková, školní asistentka

Kabinet 3 – 1. patro, tel.  469 326 373 

Mgr. Pavlína Kořístková Burešová (Ov, Zsv), správa webu

Konzultace:

ÚT 9.30–10.00

Mgr. Mariya Vokálová (Aj), třídní učitelka tercie

Konzultace:

ÚT 12.30–13.00

Mgr. Dorota Madejska-Stansbury (Ajk)

Konzultace:

PO 11.45–12.15

Kabinet 4 – 2. patro, tel.  469 326 365

Mgr. Jana Pospíšilová (M), třídní učitelka sekunda

Konzultace:

ČT 8.50–10.40

Mgr. Věra Čechlovská (M, F)

Konzultace:

ČT 13.20–14.05

Mgr. Miroslava Filipi (Aj, Ajk, Ek), třídní učitelka 4.BP

Konzultace:

ČT 12.30–13.15

Kabinet 5 – 2. patro, tel.  469 326 368

Mgr. Lenka Štrofová (Bi, Ch, Bie, M/Bis), třídní učitelka 2.BP

Konzultace:

ÚT 13.20–14.05

Mgr. Jana Suchánková (F, M, M/Bis, F/Chs), třídní učitelka septima

Konzultace:

ČT 12.25–13.15

Kabinet 6 – 2. patro, tel.  469 326 360

Mgr. Iveta Skalská (Čj, Sor, Lss), třídní učitelka sexta

Konzultace:

PO 12.00–13.00,

ÚT 12.40–13.05

Ing. Přemysl Fuka (Ivt, Ikt, Ad), třídní učitel 3.BP

Konzultace:

PO 11.40–12.25

Kabinet 7 – 3. patro, tel.  469 326 364

Mgr. Viktor Kořístka (Čj, D)

Konzultace:

ÚT 12.30–13.15

Mgr. Petr Klimeš (Kri, Pv, Bsp), třídní učitel 1.BP

Konzultace:

PO 10.45–11.30

Mgr. Vladimír Opletal (Z, Ge, Hv)

Konzultace:

ČT 10.45–11.30

Kabinet 8 – 3. patro

Mgr. Jan Linhart – spirituál školy (Sn, Sor)

Konzultace:

ST 8.00–15.00 (MIMO 1.,2.,4.,8. VYUČOVACÍ HODINY),

ČT 9.30–14.00 (MIMO 7. VYUČOVACÍ HODINY)

Školní klub, tel. 724 905 528

Miroslava Indrová (vychovatelka ve školním klubu)