Obsah

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE

2017/2018

 

Personální zajištění praxe:

Mgr. Luděk Netolický

Mgr. Šárka Jonešová

 

ČTVRTÝ ROČNÍK

 

Termín praxe: 9.–20. října 2017

Obsahové zaměření praxe: ochrana obyvatelstva a majetku

 

Důležité termíny:

1) informace o organizaci a průběhu odborné praxe: 8. září 2017

2) odevzdání smlouvy s organizací, která zajišťuje odbornou praxi: 27. září 2017

3) odevzdání protokolu a hodnocení praxe: 10. listopadu 2017

 

 

TŘETÍ ROČNÍK

 

Termín praxe: 21.–25. května 2018

Obsahové zaměření praxe: podnikový management a ekonomika

 

Důležité termíny:

1) informace o organizaci a průběhu odborné praxe: 9. března 2018

2) odevzdání smlouvy s organizací, která zajišťuje odbornou praxi: 27. dubna 2018

3) odevzdání protokolu a hodnocení praxe: 4. června 2018

 

Formuláře k vytištění:

Žádost o spolupráci.

Protokol o odborné praxi 3.BP.

Hodnocení výkonu praxe - organizace.

 

 

Mgr. Šárka Jonešová