Navigace

Obsah

STUDIJNÍ OBOR: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Informace o vyučovaných předmětech a jejich hodinové dotaci naleznete v učebním plánu a v sekci Odborné předměty. Výuka probíhá také formou besed a exkurzí.

Profil absolventa:

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, které mu otvírá možnost jak okamžitého praktického uplatnění, tak možnost dalšího studia na vysoké škole, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti:

 • základů teorie státu a práva,

 • základů práva EU,

 • aplikovaného trestního práva,

 • základů rodinného práva,

 • občanského a pracovního práva,

 • aplikace daňového a celního práva,

 • základů obchodního práva,

 • bezpečnostní politiky,

 • uplatňování práva v zemích EU.


Uplatnění absolventa na trhu práce:

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti:

 • v bezpečnostních sborech

 • ve veřejné správě (státní správě a samosprávě),

 • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,

 • ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.,

 • jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník,

 • bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.