Navigace

Obsah

STUDIJNÍ OBOR: GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ

Informace o vyučovaných předmětech a jejich hodinové dotaci naleznete v učebním plánu.

Osmileté všeobecné studium

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ.

Menší kolektiv (cca 15-20 žáků) společně s větší konkurencí a individuálním přístupem pedagogů vytváří vhodné prostředí pro studium a celkový všestranný rozvoj žáků. Tito žáci jsou pak lépe připraveni pro studium na střední škole a přechod na střední školu pro ně nepředstavuje tak velkou zátěž. A to ať už budou pokračovat zde na vyšším gymnáziu, nebo se dle vlastního zájmu a zaměření rozhodnou pro jinou střední školu.

Kromě standardní výuky, která probíhá mimo jiné formou různých projektů, besed a exkurzí, mají žáci možnost přihlásit se do různých zájmových kroužků (např. florbal a jiné)

Čtyřleté všeobecné studium

Do 1. ročníku středoškolského studia (kvinty) přijímáme absolventy 9. tříd ZŠ, případně absolventy kvarty víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné studium je vhodné pro žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu na některé z univerzit či vysokých škol v ČR nebo v zahraničí.

Díky všeobecnému zaměření studia budou absolventi gymnázia znát základy humanitních i přírodovědných oborů a budou mít nezbytnou jazykovou průpravu, která jim mimo jiné umožní čerpat během dalšího studia také ze zahraniční zdrojů nebo absolvovat studium v zahraničí.

Ve vyšších ročnících studia žáci prohloubí své znalost ve zvolených oborech prostřednictvím volitelných předmětů.

Lidé s všeobecným přehledem, schopností propojovat znalosti z různých oborů a uvažovat systémově, jsou v dnešní době preferující specializaci a úzké zaměření velkým přínosem pro společnost.