Obsah

Výročí ekoškoly na GSŘMR

Koncem minulého roku proběhly na naší škole oslavy 10. výročí založení ekoškoly. Kromě sběru baterií, třídění odpadu, sběru papíru a dalších ekologických aktivit, nacvičili studenti kvarty ekologický tanec, který předvedli na vánoční akademii v kulturním domě.

Záznam  vystoupení zasíláme do ekologického střediska “Tereza“, která je garantem tohoto programu. Všem studentům děkujeme za práci v tomto programu a doufáme, že i nadále budou aktivně spolupracovat a rozšiřovat ekologickou osvětu na naší škole.


Mgr. Lenka Štrofová