Obsah

Projekt Krokus 2017

V listopadu se třída kvarta z GSŘMR ve Skutči zapojila do projektu s názvem Projekt Krokus, díky kterému si připomínáme děti, které zahynuly během holocaustu.

Projekt Krokus je irská iniciativa, které se v současné době účastní několik evropských zemí. Irská nadace pro osvětu holocaustu, Holocaust Education Trust Ireland (HETI) nám poskytla cibulky žlutých krokusů, abychom je zasadili. Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou museli být Židé označeni během nacistické nadvlády.

Účelem projektu je názorné přiblížení tématiky holocaustu mladým lidem a prohloubení jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Dozví se také, jak důležité je chovat se vůči ostatním s tolerancí a úctou nezávisle na jejich etnické příslušnosti, zdravotním postižení, sexuální orientaci či náboženském vyznání.

Účastníci mohou zveřejňovat fotografie, komentáře a úvahy na bezpečném facebookovém fóru Klub Krokus (The Crocus Club) spravovaném nadací HETI a podělit se tak o své zkušenosti s projektem.

Text: Eliška Jirásková

Foto: Andrea Zoulíková