Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Ty jsou na základě pověření ředitelky školy zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, v případě potřeby školním psychologem a speciálním pedagogem. Obsahovou náplň pracoviště tvoří konzultace žáků, zákonných zástupců, pedagogů, dále zprostředkování konzultací s odborníky ze školských poradenských zařízení. K dalším činnostem patří vedení spisové agendy. Vedle výše zmíněných pracovníků se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a spirituál školy.

Výchovný poradce: Mgr. Luděk Netolický

E-mail: ludek.netolicky@gymskutec.cz

Telefon: 469 326 366

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Modráčková

E-mail: m.modrackova@gymskutec.cz

Telefon: 469 326 362