Navigace

Obsah

Školní rok 2015/16

Zpravodaj 2015/16.

Toto číslo obsahuje souhrn všech akcí konaných během uplynulého školního roku.
Můžete si zde přečíst o nejrůznějších aktivitách vzdělávacích, charitativních, kulturních i sportovních. Najdete zde reportáže a fotografie ze zahraničních zájezdů i výsledky soutěží, jichž se naši žáci zúčastnili.

Školní rok 2014/15

Číslo 2

Exkurze v Technickém muzeu, recyklace plastů, dějiny psaní, první pomoc, maturitní ples, čtení v MŠ a další...

Číslo 1

Seznamovací kurz, terénní výjezd biologických praktik, exkurze v pražském Židovském muzeu, předmětové soutěže a další...

Školní rok 2013/14

Číslo 6

Maturitní koncert, Noc s Andersenem, beseda o expedici na Island, lyžařský kurz v Alpách a další...

Číslo 5

Vlajka pro Tibet, beseda o Ugandě, exkurze v podniku Škoda – auto a.s., anglické divadlo a další...

Číslo 4

Týden s Mexičankou Karlou Matali, Kavárna u Mosese, beseda s pamětníky totalitních režimů a další...

Číslo 3

Exkurze ve fyzikálním ústavu, Brloh, Logická olympiáda, Pišqworky a další...

Číslo 2

Činnost školního speciálního pedagoga, zájezd do Anglie, studentské volby a další...

Číslo 1

Organizační informace, termíny rodičovských schůzek, prázdnin, přírodovědná praktika...

Školní rok 2012/13

Číslo 9

Finále soutěže Evropa ve škole, Dětská majálesová olympiáda, exkurze do Černínského paláce, Divadélko pro školy...

Číslo 8

Reportáž z Berlína, setkání s Karlem Schwarzenbergem, Den Země, sběr papíru...

Číslo 7

Vlajka pro Tibet, předmětové olympiády, sběr starého papíru...

Číslo 6

Informace k novému oboru, výsledky soutěží, ohlédnutí za výstavou Zmizelí sousedé, exkurze v mlékárně a další...

Číslo 5

Předmětové olympiády, informace k zájezdu do Alp, výstava Zmizelí sousedé a další...

Číslo 4

Nové učebnice pro přírodovědné předměty, Příběhy bezpráví, exkurze do Prahy, Mikuláš...

Číslo 3

Recyklohraní, exkurze v muzeu, zážitkový seminář aneb "Jak udělat řidičák na invalidní vozíček"...

Číslo 2

Informace k maturitní zkoušce, seznamovací kurz primy a kvinty, tvorba hmatových knížek...

Číslo 1

Organizace školního roku (termíny rodičovských schůzek, prázdnin, maturit apod.), projekty financované EU, výměna oken...