Navigace

Obsah

Kabinet 1 – přízemí, tel.  469 326 366

Mgr. Luděk Netolický (Bi, Bie, Ch, Tv), výchovný poradce, vedoucí učitel oboru Bezpečnostně právní činnost

E-mail: ludek.netolicky@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 13.15 – 14.00

 

Ing. Dagmar Kučerová (Ch)

E-mail: dagmar.kucerova@gymskutec.cz 

Konzultace:

PO 13.20 – 14.15

ČT 12.45 – 13.30

 

Ing. František Krejčí, CSc. (Ch)

E-mail: frantisek.krejci@gymskutec.cz

Konzultace: 

PO, ČT 13.00 – 14.15

 

Kabinet 2 – přízemí, tel.  469 326 369 

Mgr. Lenka Chaloupková (Tv, Ad, Ek), třídní učitelka 1. BP

E-mail: lenka.chaloupkova@gymskutec.cz

Konzultace: 

PO 10.45 – 11.45

 

Mgr. Martina Jüthnerová (Aj, Nj)

E-mail: martina.juthnerova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 13.20 – 14.05

 

Mgr. Renáta Pitrová (Nj, Ov, Sor), třídní učitelka kvinty

E-mail: renata.pitrova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 12.30 – 13.15

 

Ředitelna - 1. patro, tel. 469 326 361, 469 326 367

Mgr. Šárka Jonešová (Svs)

E-mail: sarka.jonesova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 13.00 – 15.00

 

Mgr. Radka Švadlenková (D, Svs), zástupkyně ředitelky

E-mail: radka.svadlenkova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 14.00 – 14.45

 

Sborovna – 1. patro, tel. 469 326 362

Mgr. Monika Modráčková (Čj, Zsv), školní metodik prevence, třídní učitelka sekundy

E-mail: 

m.modrackova@gymskutec.cz

Konzultace:

ČT 10.40 – 11.30

 

Bc. Lucie Dejdarová (Vv), třídní učitelka tercie

E-mail: lucie.dejdarova@gymskutec.cz

 

PaedDr. Ivana Freiwaldová (Kri, Pp)

E-mail: ivana.freiwaldova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 11.35 – 12.25

 

Mgr. Vilém Meduna (Pv)

E-mail: vilem.meduna@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT, ČT 9.35 – 9.55

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula (Zkk)

E-mail: ondrej.matula@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 9.35 – 9.55

 

Petr Čapek (Se, Bsp),
zaměstnanec Bezpečnostní agentury BERSERK SECURITY s. r. o.

E-mail: petr.capek@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 12.00 – 12.25

 

Bc. Markéta Požárová, asistetka pedagoga

E-mail: marketa.pozarova@gymskutec.cz

 

Blanka Skalická, asistentka pedagoga

E-mail: blanka.skalicka@gymskutec.cz

 

Kabinet 3 – 1. patro, tel.  469 326 373 

Mgr. Pavlína Kořístková Burešová (Ov, Zsv,SvLi), správa webu

E-mail: pavla.koristkova@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 9.30 – 10.00

 

Mgr. Mariya Vokálová (Aj, Ajk), třídní učitelka kvarty

E-mail: mariya.vokalova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 13.40 – 14.10

 

Kabinet 4 – 2. patro, tel.  469 326 365

Bc. Anežka Drahošová (M, F, MBis)

E-mail: anezka.drahosova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 12.30 – 13.15

 

Mgr. Věra Čechlovská (M, F)

E-mail: vera.cechlovska@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 12.30 – 13.15

 

Mgr. Miroslava Filipi (Aj, Ajk), třídní učitelka primy

E-mail: miroslava.filipi@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 13.20 – 14.05

 

Kabinet 5 – 2. patro, tel.  469 326 368

Mgr. Lenka Štrofová (Bi, Ch, Bie, MBis), třídní učitelka 3.BP

E-mail: lenka.strofova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 13.20 – 14.00

 

Mgr. Jana Suchánková (F, M, MBis), třídní učitelka oktávy

E-mail: jana.suchankova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 14.10 – 14.55

 

Kabinet 6 – 2. patro, tel.  469 326 360

Mgr. Iveta Skalská (Čj, Sor, SvLi), třídní učitelka septimy

E-mail: iveta.skalska@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 13.20 – 14.00

 

Ing. Přemysl Fuka (Ivt, Ikt), třídní učitel 4.BP

E-mail: premysl.fuka@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 12.30 – 13.15

 

Kabinet 7 – 3. patro, tel.  469 326 364

Mgr. Viktor Kořístka (Čj, D, Lss), třídní učitel sexty

E-mail: viktor.koristka@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 13.20 – 14.00

 

Mgr. Petr Klimeš (Kri, Pv, Bsp), třídní učitel 2.BP

E-mail: petr.klimes@gymskutec.cz

Konzultace:

ČT 13.20 – 14.05

 

Mgr. Vladimír Opletal (Z, Ge, Hv)

E-mail: vladimir.opletal@gymskutec.cz

Konzultace:

ČT 13.20 – 14.05

 

Kabinet 8 – 3. patro

Mgr. Jan Linhart – spirituál školy (Sn, Sor)

E-mail: jan.linhart@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 7.30 – 12.00 (PŘESTÁVKY)

ČT 9.30 – 12.30

 

Školní klub, tel. 724 905 528

Miroslava Indrová – pedagog volného času

E-mail: miroslava.indrova@gymskutec.cz