Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Putovní výstavy Židovského muzea v Praze

Putovní výstavy Židovského muzea v Praze

Zmizelí sousedé (šk. rok 2012/2013)

V lednu 2013 jsme si připomněli 68. výročí osvobození KT Osvětim Auschwitz-Birkenau, a to výstavou "Zmizelí sousedé", kterou nám zapůjčilo Židovské muzeum v Praze za podpory Občanského sdružení "Zapomenutí".

Výstava "Zmizelí sousedé" je putovní; jednotlivé panely existují v mnohajazyčných mutacích a obíhají doslova celý svět. Na začátku celé akce nás proškolila paní Kuželová z Židovského muzea v Praze a potom jsme již mohli zahájit provázení zájemců z okolních škol i širší veřejnosti. To pro nás znamenalo zajímavou zkušenost, moci si chvíli hrát na učitele, muset si připravit průvodní slovo k jednotlivým panelům a případně odpovídat na otázky zvídavých návštěvníků. Výjimečnost výstavy spočívá v její koncepci: jednotlivé panely, představující konkrétní osud/-y konkrétního člověka, popř. konkrétní rodiny z určitého města, sestavovali žáci základních a středních škol těch kterých měst. Nejde tedy o projekt profesionálních historiků, ale o práci našich spolužáků z jiných měst celé ČR. Tito žáci ve svém bydlišti pátrali po zmizelých židovských sousedech a jejich dalších osudech.

Výstava tak pro nás byla cennou zkušeností a zároveň obohacením dějepisné látky. Téma holocaustu, pro svou strašlivou hrůzu vlastně nepochopitelné, jsme mohli "zažívat" nikoliv konstatováním velkého počtu (několik milionů) bezejmenných obětí, ale formou příběhu - konkrétních lidí, lidí se jménem, tváří, rodinou a přáteli, lidí, kteří někde žili, kteří měli svůj vlastní osud. A právě tato cílenost, tato konkrétnost nás přiměla zamyslet se nad osudem židovských obyvatel v našem regionu (za všechny jmenujme obce Luže nebo Hroubovice).

Žáci kvarty        

Anna Franková – odkaz pro současnost
(šk. rok 2011/2012)

Celoroční úsilí terciánů a kvartánů poznat podrobněji problematiku holocaustu je završeno instalací výstavy ANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOST, kterou nám zapůjčilo Židovské muzeum v Praze.

Kromě vystavených velkoformátových panelů s unikátními dokumenty, přibližujícími nejen osobní příběh jedné konkrétní židovské dívky, ale také historické pozadí, mohou návštěvníci zhlédnout krátký film o Anně Frankové. Na všechny zájemce se velmi těší především žákyně a žáci Kvarty, kteří návštěvníky celou výstavou provázejí.

Více informací o výstavě najdete na stránkách Židovského muzea v Praze.

Šárka Jonešová

 

Datum vložení: 19. 2. 2014 12:33
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2016 13:54

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři