Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Zahraniční výměna Skuteč-Assen (NL)

Skuteč-Assen, první setkání
--------------------------------------------

Cizí jazyky lze vyučovat skutečně mnoha různými způsoby. Nejrozšířenějším je stále standardní výuka ve školách, ačkoliv i zde se učitelé snaží využívat různorodých, dnes moderních přístupů a metod. Můžeme zmínit například krásné a moderní učebnice se širokou on-line podporou, IT technologie nebo didaktické hry zaměřené právě na vzdělávání.

Naprosto největším motivačním faktorem je však pobyt studentů v zemi, kde mohou vyučovaným jazykem komunikovat a to nejlépe se svými vrstevníky. Letos se tato možnost nabízí i studentům našeho gymnázia. Škola navázala kontakt s křesťanskou školou v holandském Assenu a její zástupci nás navštívili již v září za účelem dohody ohledně případné vzájemné výměny v únoru a dubnu.

Jednalo by se vždy o 20 žáků, kteří by strávili několik dní v rodinách svých vrstevníků v partnerské zemi. Pobyt je spojen i s poznáváním zajímavých míst v Assenu a okolí a s návštěvou hlavního města Amsterdamu. Učitelé, kteří k nám v září přijeli, sdělili našim studentům základní informace a zodpověděli jejich otázky.

Dnes již asi nikdo nemůže pochybovat o tom, že cestování je jednou z nejúčinnějších motivačních forem vzdělávání. Nezbývá tedy než doufat, že právě naše gymnázium bude holandskými partnery vybráno a že i mezi našimi studenty bude o výměnný pobyt zájem.

Mgr. Renáta Pitrová a Mgr. Miroslava Filipi

Datum vložení: 23. 9. 2017 21:33
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2017 22:08
Autor: Mgr. Renáta Pitrová

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři