Navigace

Obsah

Gymnázium SŘMR – Galerie studentských aktivit

Vážení a milí rodiče, studenti, absolventi, přátelé školy a další čtenáři,

někdy jsme mile překvapeni množstvím a různorodostí aktivit, jimž se naši žáci věnují a které nám snadno v běžné školní rutině uniknou. Prostřednictvím těchto zájmových činností však často vyniknou jedinečné vlastnosti a schopnosti, které dávají jejich snažení a práci další rozměr neomezený hranicemi školních osnov.

A tak bychom s vámi tuto radost z tvořivosti mladých chtěli sdílet. A to formou jakéhosi katalogu/galerie nejrůznějších zajímavých aktivit našich žáků a absolventů.

Vidíme tyto samostatné tvůrčí aktivity jako velmi podstatné také proto, že jednou z klíčových otázek při přijímacích řízeních na prestižnější VŠ/univerzitu, která dosud nezrušila přijímací pohovory, bývá dotaz na motivaci/motivovanost studentů: co udělali a dále dělají nad rámec školních povinností? Zda se uchazeči nespokojují pouze s plněním předepsaného školního penza, zda pěstují osobní aktivity, jež je posunují někam dál a vydělují z průměru řady dalších uchazečů? Neboť právě tito studenti jsou ochotni dále se rozvíjet a pracovat na sobě, vytvářet nová a kreativní řešení problémů.

Mgr. Pavlína Burešová, květen 2016