Navigace

Obsah

Prestiž povolání – miniprůzkum sexty v rámci sociologie

Žáci sexty provedli v rámci předmětu Základy společenských věd (sociologie) malý výzkum týkající se prestiže vybraných povolání tak, jak ji vidí žáci gymnázia a žáci oboru BP.

Dotazovaní žáci dostali seznam vybraných povolání s touto instrukcí:

Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, které pro vás má největší prestiž, a dejte mu 100 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 0. Pak přidělte všem zbývajícím hodnocení mezi 1 a 99, dle svého uvážení.

Podobný výzkum provádí v rámci celé ČR pravidelně CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění).

Podrobnější zpracování od CVVM, včetně tabulky zařazené v našem přehledu, najdete zde.

Tabulka srovnávající prestiž povolání v roce 1990 a 2013 je z tohoto zdroje.

Děkujeme za spolupráci všem, kdo se tohoto průzkumu zúčastnili :-)