Obsah

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE

2018/2019

 

Personální zajištění praxe:

 

Mgr. Luděk Netolický

Mgr. Šárka Jonešová

 

ČTVRTÝ ROČNÍK

 

Termín praxe: 1.–12. října 2018

Obsahové zaměření praxe: ochrana obyvatelstva a majetku, veřejná správa

 

Důležité termíny:

1) informace o organizaci a průběhu odborné praxe 4. září 2018

2) odevzdání smlouvy s organizací, která zajišťuje odbornou praxi – 27. září 2018

3) odevzdání protokolu a hodnocení praxe – 26. října 2018

 

Informace a formuláře ke stažení:

Pokyny k odborné praxi 4BP.

Žádost o spolupráci 4BP.

Smlouva.

Hodnocení výkonu praxe organizací.

Protokol o odborné praxi

 

 

 

TŘETÍ ROČNÍK

 

Termín praxe: 20.–24. května 2019

Obsahové zaměření praxe: podnikový management a ekonomika

 

Důležité termíny:

1) informace o organizaci a průběhu odborné praxe – 1. března 2018

2) odevzdání smlouvy s organizací, která zajišťuje odbornou praxi – 10. května 2019

3) odevzdání protokolu a hodnocení praxe – 3. června 2019

 

Informace a formuláře ke stažení:

Pokyny k odborné praxi 3.BP.

Žádost o spolupráci 3.BP.

Smlouva.

Hodnocení výkonu praxe organizací.

Protokol o odborné praxi 3.BP.

 

 

Mgr. Šárka Jonešová