Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Půlhodinka s církví a další program v prosinci

- téma: K čemu je dobrý papež a biskupové?

POZVÁNKA

 

každý čtvrtek zvu všechny studenty i učitele od 7.15

do kabinetu spirituála ve III. p. na půlhodinový program:

 

V měsíci prosinci:

1.12. - mše svatá za studenty, vyučující i další zaměstnance – za vaše starosti i plány

8.12. - „Půlhodinka s...církví“

- téma: K čemu je dobrý papež a biskupové?

  • Co říká o papeži Bible...

/evangelium o Petrově primátu, rozhovor u Genezaretského jezera/

  • Jak byla chápána úloha papeže v dějinách...

/Služebník služebníků, Pontifex – „stavitel mostů“, Hlava církve.../

  • Papež jen v rámci katolické církve?

/ostatní kř.církve mají jiné představitele/

  • Co znamená, že papež vyhlásí dogma...

/dogma pomáhá jasně definovat podstatu křesťanské nauky/

  • Jak funguje organizace církve...

/hierarchické uspořádání – papež, biskup, kněz, laici – jde o vzájemnou spolupráci/

  • Jaký je rozdíl mezi pravomocí papeže, biskupa a kněze...

/kněz se stará o farnost, biskup má na starosti diecézi, papež světovou církev/

 

15.12. - mše svatá za ty, kteří naší škole pomáhají navenek i modlitbou

22.12. - v 8.00 ve farním kostele ve Skutči je předvánoční mše sv. pro gymnázium při svíčkách

 

Každý čtvrtek o velké přestávce je příležitost k modlitební chvíli v kabinetě spirituála

Ve čtvrtek je také možnost rozhovoru nebo sv.smíření, apod. - viz konzultační hodiny

U dveří kabinetu spirituála můžete do schránky napsat své dotazy nebo připomínky

Datum vložení: 10. 12. 2016 12:07
Datum poslední aktualizace: 10. 10. 2017 23:02
Autor: P. Jan Linhart

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři