Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

2017/18

logo

Ve školní roce 2017/2018 čerpáme prostředky v rámci Operačního programu pro vědu, výzkum a vzdělávání. 

Názve projektu:

Zvýšení kvality péče o studenty Gymnázia  Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007919

 
V současné době právě probíhají doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, práce školního asistenta a fiktivní firma.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři