Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Školní jídelna

 

 

JÍDELNÍČEK

 

                                                   

Upozornění pro strávníky:

    Od 11.3. 2020  na základě současné situace v naší školní jídelně pro žáky nevaříme. 

Žáci mají stravu odhlášenou automaticky.

OD 16. 3. 2020 V NAŠÍ ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ DO ODVOLÁNÍ NEVAŘÍME.

Děkujeme za pochopení

 

Adresa: Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč

E- mail: jidelna@gymskutec.cz

Tel.: 469 326 363

Školní jídelna se řídí vyhláškou: O školním stravování č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny ve znění pozdějších předpisů 602/2006, vyhláškou č. 84/2005 ze dne 14. 2. 2005, zákonem 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády č.361/2007o ochraně zdraví zaměstnanců při práci a nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin.

Vyhlášky a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

S ohledem na včasné objednávání potravin prosíme strávníky o odhlášky obědů do 14.00 hodin předchozího dne na telefonním čísle 469 326 360/731 646 733 nebo na e-mailové adrese: jidelna@gymskutec.cz

Děkujeme za pochopení.

Změna jídelníčku vyhrazena

Přihláška ke stravování.

Objednávkový formulář pro stravování o hlavních prázdninách.

Vnitřní řád školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2019.

Seznam potravinových alergenů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro strávníky:

S ohledem na zvýšení cen energií a potravin, 

dochází od 1. 9. 2019 k navýšení cen obědů (viz provozní řád):

 

Kategorie strávníka

Platba /oběd

Platba /měsíc

7-10 let mladší žáci

                            25,00 Kč

530,00 Kč

11-14 let starší žáci

                            27,00 Kč

570,00 Kč

15 a více let dorost

                           30,00 Kč

630,00 Kč

ubytovaní žáci

ubytovaní žáci 

ubytovaní žáci včetně snídaně 

 

     ubytování   1 400,00 Kč     

stravování     900,00 Kč

stravování  1 050,00 Kč

Cizí strávníci

75,00 Kč

 

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři