Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Školní jídelna

Adresa: Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč  E- mail: jidelna(zavináč)gymskutec(tečka)cz    Tel.: 731646733                                    

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Aktuálně

Upozornění pro platby stravného:

                     Účet školní jídelny (35-1144231339/0800)                       slouží pouze k platbám za stravné! Věnujte pozornost správnému použití přiděleného variabilního symbolu (nutné k přiřazení platby strávníkovi). V případě potřeby info na tel. 731 646 733

                   

                   Stravu je možné objednávat přes webové rozhraní:                                                         www.strava.cz (č. jídelny 5644).                                 

Jídelníčky naleznete na tomto odkaze:

https://www.strava.cz/strava5/Jidelnicky?zarizeni=5644

 

S ohledem na včasné objednávání potravin prosíme strávníky   o odhlášky obědů do 14.00 hodin předchozího pracovního dne            (u oběda č. 2 odhlášky, přihlášky dva dny předem            do 14.00hodin) na telefonním čísle 731 646 733 (i SMS) nebo             na e-mailové adrese: jidelna(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Děkujeme za pochopení.

                Na začátku školního roku jsou strávníci automaticky                           přihlášeni k odběru stravy. Pokud strávník nechce stravu                    odebírat, je nutno odhlásit v aplikaci www.strava.cz (č. jídelny                                     5644), nebo emailem : jidelna@gymskutec.cz,                                                       příp.  na tel. č. 731 646 733 ( i SMS).                                                                                                                                                                         Děkujeme za pochopení.

Kategorie strávníka

Platba/oběd

Platba/měsíc

 7 – 10 let mladší žáci

34,00 Kč

720,00 Kč

11 – 14 let starší žáci

37,00 Kč

780,00 Kč

15 a více (dorost)

40,00 Kč

840,00 Kč

cizí strávník             95,00 Kč  

 

Provozní řád ŠJ platný od 1. 9. 2023.

Přihláška ke stravování platná od 1. 9. 2023. 

Objednávkový formulář pro stravování o hlavních prázdninách.

Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2023. 

Seznam potravinových alergenů.

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou: O školním stravování č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny ve znění pozdějších předpisů 602/2006, vyhláškou č. 84/2005 ze dne 14. 2. 2005, zákonem 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády č.361/2007o ochraně zdraví zaměstnanců při práci a nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin.

Vyhlášky a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

 

 

  

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři