Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Ty jsou na základě pověření ředitelky školy zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, v případě potřeby školním psychologem a speciálním pedagogem. Obsahovou náplň pracoviště tvoří konzultace žáků, zákonných zástupců, pedagogů, dále zprostředkování konzultací s odborníky ze školských poradenských zařízení. K dalším činnostem patří vedení spisové agendy. Vedle výše zmíněných pracovníků se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a spirituál školy.

 

Telefonní kontakt pracoviště: 739 085 660

 

Výchovný poradce: Mgr. Luděk Netolický

E-mail: ludek(tečka)netolicky(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Školní metodik prevence: Mgr. et Bc. Monika Modráčková

E-mail: m(tečka)modrackova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři