Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás, pedagogů, s Vámi, rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Pravidelně aktualizované informace naleznete na webových stránkách školy.

Děkujeme za Vaši podporu.

Školní program proti šikanování.

 

VAROVNÉ SIGNÁLY PRO RODIČE
 • Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád.

 • Dítě je zaražené, smutné, a nemluví o tom, co se děje ve škole.

 • Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní.

 • Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu.

 • Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy.

 • Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny.

 • Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu.

 • Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.

 • Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy.

 • Dítě může chodit domů hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole.

 • Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.

 • Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.

 • Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným.

 • Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek - deprese.

 • Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni dokonce pokusí.

 

JAKÝ POSTUP ZVOLIT, CO DĚLAT?
 • Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.

 • Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.

 • Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.

 • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.

 • Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.

 • Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.

 • Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.

 • Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.

 • Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.

 • Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami.

 • Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).

 • V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

 

 

KYBERŠIKANA

Jedná se o specifickou formu, která je realizována především prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Problém je to, že oběti často takové jednání nevnímají jako šikanu. Neví, jak situaci řešit, cítí se osaměle a mají pocit, že lidé kolem nich jejich problém nepochopí.

 

ČÍM SE KYBERŠIKANA ODLIŠUJE OD KLASICKÉ ŠIKANY:
 • S kyberšikanou se můžete setkat kdykolivkdekoliv (i na jinak bezpečných místech)

 • Kyberšikana může mít velmi početné publikum

 • Profil násilníka a oběti - nezáleží na věku, pohlaví, síle ani sociálním statutu útočníka ani oběti

 • Anonymita útočníků

 • Útočník nemá zpětnou vazbu

 • Obtížnější kontrola

 • Může být způsobena i neúmyslně

 • Nemusí se odehrávat opakovaně (útočníkovi stačí citlivý materiál publikovat na internetu a o jeho šíření se pak postarají jiní)

Typy kyberútoků

 • Flaming (provokování)

 • Harassment (obtěžování)

 • Denigration (očerňování)

 • Impersonation (napodobování)

 • Outing (odhalování)

 • Trickery (podvádění)

 • Exclusion (vyloučení)

 • Cyberstalking (pronásledování, kybernetický lov)

 • Vydírání

 • Happy slapping (fackování pro zábavu)

 

VAROVNÉ SIGNÁLY, DOPORUČENÍ, POSTUPY

 • Buďte ke svým dětem vnímaví.

 • Mluvte se svými dětmi a sledujte, k čemu používají internet a mobilní telefon, učte je používat tyto technologie bezpečně.

 • Veďte děti k tomu, aby se nemstily.

 • Nepodceňujte riziko, které kyberšikana představuje, uvědomte si, kam až může vést.

 • Uchovávejte textové zprávy nebo záznamy online komunikace jako důkazy.

 • To, že se vaše dítě stalo obětí kyberšikany, oznamte ve škole, správcům internetové služby, popř. policii (pokud se jedná o vážný případ).

 • Vaše dítě může být jak oběť kyberšikany, tak její původce !!!

 

ZDROJE:

 

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

www.internethelpline.cz

 

Další informace můžete najít také na těchto webových stránkách:
 
Centrum Locika o zvládání náročných životních situací
NNO Nevypusť duši o sebepoškozování

https://nevypustdusi.cz/2019/03/01/sebeposkozovani/  https://nevypustdusi.cz/infografika/?type=rodice

Bílý kruh bezpečí
https://www.bkb.cz/

Instagram metodika prevence GSŘMR
https://www.instagram.com/gsrmr_metodik_prevence/

Instagram respektuju
https://www.instagram.com/respektuju/?hl=cs

Aplikace Nepanikař – první pomoc při psychických obtížích
https://nepanikar.eu/aplikace-nepanikar/

 

 


 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři