Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Pedagogický sbor

 
Přízemí – Kabinet 1 

Mgr. Luděk Netolický  
(Bi, Bie, Tv)                                      třídní učitel kvarta
výchovný poradce                       

E-mail: 
ludek(tečka)netolicky(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Ing. Dagmar Kučerová                (Ch)

E-mail: 
dagmar(tečka)kucerova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Ing. František Krejčí, CSc.          (Ch)

E-mail: 
frantisek(tečka)krejci(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. David Beránek
(Aj, Ajk)

E-mail: 
david(tečka)beranek(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:

 

 

Přízemí – Kabinet 2

Mgr. Kateřina Bálková
(Aj, Ajk)

 

E-mail: 
katerina(tečka)balkova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. Lenka Krafková
(Nj, Njk, Sor, Ov)

 

E-mail: 
lenka(tečka)krafkova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Jiřina Rybenská, DiS.
(Aj)

 

E-mail: 
jirina(tečka)rybenska(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

1. patro Ředitelna

Mgr. Šárka Jonešová
(Zsv, Svs)
ředitelka ŠPO

E-mail: 
sarka(tečka)jonesova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

Mgr. Radka Švadlenková      (D)
zástupkyně ředitelky

E-mail: 
radka(tečka)svadlenkova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
 
1. patro Sborovna
Mgr. Bc. Monika Modráčková
(Čj, Zsv, Lis, Sor)
školní metodik prevence

E-mail: 
m(tečka)modrackova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
Bc. Lucie Dejdarová              (Vv, Dum)
třídní učitelka sekunda

E-mail: 
lucie(tečka)dejdarova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
PaedDr. Ivana Freiwaldová (Kri, Pp)

E-mail: 
ivana(tečka)freiwaldova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
Mgr. Vilém Meduna              (Pv)

E-mail: 
vilem(tečka)meduna(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
Mgr. et Mgr. Ondřej Matula (Zkk)

E-mail: 
ondrej(tečka)matula(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
Bc. Petr Čapek                              (Se, Bsp)

E-mail:
 petr(tečka)capek(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

Mgr. Petr Vašíček                        (Ivt, Ikt)
 

E-mail: 
petr(tečka)vasicek(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:

 

Mgr. Pavlína Kořístková Burešová                                (Zsv, M)
správa webu

E-mail: 
pavla(tečka)koristkova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

PhDr. Hana Burešová, Ph.D.
(Čj)                                           

E-mail: 
hana(tečka)buresova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:                                              

 
Ondřej Holomek                          (Ivt, Ikt)

E-mail: 
ondrej(tečka)holomek(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

Bc. Markéta Požárová
asistetka pedagoga

E-mail: 
marketa(tečka)pozarova(zavináč)gymskutec(tečka)cz
 

Blanka Skalická
asistentka pedagoga              

E-mail: 
blanka(tečka)skalicka(zavináč)gymskutec(tečka)cz

 

 

1. patro Kabinet 3 / školní kaple

Mgr. Jan Linhart                        (Sn) 
spirituál školy

E-mail: 
jan(tečka)linhart(zavináč)gymskutec(tečka)cz  konzultace: 

 

2. patro Kabinet 4

Mgr. Renáta Pitrová
(Nj, Ov)                                          třídní učitelka oktáva

E-mail: 
renata(tečka)pitrova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. Věra Čechlovská 
(M, Ivt)
třídní učitelka septima

E-mail: 
vera(tečka)cechlovska(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:

Mgr. Lenka Slavíková                (Ad, Ek, Tv)
třídní učitelka 4.BP

 

E-mail: 
lenka(tečka)slavikova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:

 

2. patro Kabinet 5

Mgr. Lenka Štrofová
(Bi, Ch, Bie, MBis),
třídní učitelka sexta

E-mail: 
lenka(tečka)strofova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. Jana Suchánková
(F, M, MBis),
třídní učitelka 3.BP                       

E-mail: 
jana(tečka)suchankova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:                         

Anežka Čapková
(F)

E-mail: 
anezka(tečka)capkova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:        

 

2. patro Kabinet 6

Mgr. Iveta Skalská
(Čj, Sor)
třídní učitelka 2.BP

E-mail: 
iveta(tečka)skalska(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace:

Mgr. Silvestr Moudrý                      (M, Aj)                                                  třídní učitel tercie

E-mail: 
silvestr(tečka)moudry(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 

3. patro Kabinet 7

Mgr. Viktor Kořístka
(Čj, D)
třídní učitel kvinta

E-mail: 
viktor(tečka)koristka(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. Petr Klimeš
(Kri, Pv, Bsp)
třídní učitel 1.BP                      vedoucí učitel oboru
Bezpečnostně právní činnost

E-mail: 
petr(tečka)klimes(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

Mgr. Vladimír Opletal, DiS.
(Z, Ge, Hv)                                            třídní učitel prima

E-mail: 
vladimir(tečka)opletal(zavináč)gymskutec(tečka)cz

Konzultace: 

 
Domov mládeže, tel. 724 905 528

Miroslava Indrová
vychovatelka domova mládeže                                        

E-mail: 
miroslava(tečka)indrova(zavináč)gymskutec(tečka)cz                                                       

Blanka Skalická                          vychovatelka domova mládeže

E-mail: 
blanka(tečka)skalicka(zavináč)gymskutec(tečka)cz 

 

Školní klub, 731 604 094

Pavla Ligrová
vychovatelka školního klubu

E-mail: 
pavla(tečka)ligrova(zavináč)gymskutec(tečka)cz

 

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři