Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Pedagogický sbor

Kabinet 1 – přízemí, tel.  469 326 366

Mgr. Luděk Netolický (Bi, Tv), výchovný poradce, vedoucí učitel oboru Bezpečnostně právní činnost

E-mail: ludek.netolicky@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 15.00–15.45

Ing. Dagmar Kučerová (Ch)

E-mail: dagmar.kucerova@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 9.35–9.55

Ing. František Krejčí, CSc. (Ch)

E-mail: frantisek.krejci@gymskutec.cz

Konzultace: 

ST 12.30–14.00

 

Kabinet 2 – přízemí, tel.  469 326 369 

Mgr. Lenka Slavíková (Tv, Ad, Sor, Ek), třídní učitelka 2. BP

E-mail: lenka.slavikova@gymskutec.cz

Konzultace: 

ST 10.00–10.30

Mgr. Martina Jüthnerová (Aj, Nj, Ajk), třídní učitela prima

E-mail: martina.juthnerova@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 12.30–13.15

Mgr. Renáta Pitrová (Nj, Ov, Sor), třídní učitelka sexta

E-mail: renata.pitrova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 13.30–14.15

 

Ředitelna - 1. patro, tel. 469 326 361, 469 326 367

Mgr. Šárka Jonešová (Zs)

E-mail: sarka.jonesova@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 15.00–15.45

Mgr. Radka Švadlenková (D), zástupkyně ředitelky

E-mail: radka.svadlenkova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 14.00–15.00

 

Sborovna – 1. patro, tel. 469 326 362

Mgr. Monika Modráčková (Čj, Zsv), třídní učitelka tercie, školní metodik prevence

E-mail: m.modrackova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 10.45 – 11.30, ČT 12.30 – 13.45

Bc. Lucie Dejdarová (Vv), třídní učitelka kvarta

E-mail: lucie.dejdarova@gymskutec.cz

PÁ 9.35 – 9.55

PaedDr. Ivana Freiwaldová (Kri, Pp)

E-mail: ivana.freiwaldova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 12.35–13.15

Mgr. Vilém Meduna (Pv)

E-mail: vilem.meduna@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT, ČT 9.35–9.55

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula (Zkk)

E-mail: ondrej.matula@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 9.35–9.55

Petr Čapek (Se, Bsp)
E-mail: petr.capek@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 11.45–12.25

Ing. Jiří Ligr (Ivt, Ikt),  IT služby, správa sítě

E-mail: jiri.ligr@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 13.30–14.00

Bc. Markéta Požárová, asistetka pedagoga

E-mail: marketa.pozarova@gymskutec.cz

 

Blanka Skalická, asistentka pedagoga

E-mail: blanka.skalicka@gymskutec.cz

 

 

Kabinet 3 – 1. patro, tel.  469 326 373 

Mgr. Pavlína Kořístková Burešová (Ov, Zsv), správa webu

E-mail: pavla.koristkova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 9.35 – 9.55

Ing. Zdeňka Čermáková (Aj)

E-mail: zdenka.cermakova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 14.10–14.55

 

Kabinet 4 – 2. patro, tel.  469 326 365

Bc. Anežka Drahošová (M, Ms)

E-mail: anezka.drahosova@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 11.30–12.25

Mgr. Věra Čechlovská (M, F, Ivt), třídní učitelka kvinta

E-mail: vera.cechlovska@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 13.20–14.05

Mgr. Miroslava Filipi (Aj, Ajk), třídní učitelka sekunda, Etwinning

E-mail: miroslava.filipi@gymskutec.cz

Konzultace:

ČT 14.10–14.55

 

Kabinet 5 – 2. patro, tel.  469 326 368

Mgr. Lenka Štrofová (Bi, Ch, Bie, Bs), třídní učitelka 4.BP

E-mail: lenka.strofova@gymskutec.cz

Konzultace:

ST 13.20–14.05

Mgr. Jana Suchánková (F, M), třídní učitelka 1.BP

E-mail: jana.suchankova@gymskutec.cz

Konzultace:

ÚT 12.30–13.10

 

Kabinet 6 – 2. patro, tel.  469 326 360

Mgr. Iveta Skalská (Čj, Nj, Lss), třídní učitelka oktáva

E-mail: iveta.skalska@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 12.30–13.15

 

Kabinet 7 – 3. patro, tel.  469 326 364

Mgr. Viktor Kořístka (Čj, D), třídní učitel septima

E-mail: viktor.koristka@gymskutec.cz

Konzultace:

ČT 12.30–13.15

Mgr. Petr Klimeš (Kri, Pv, Bsp, Sor), třídní učitel 3.BP

E-mail: petr.klimes@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 13.20–14.05

Mgr. Vladimír Opletal (Z, Ge, Hv)

E-mail: vladimir.opletal@gymskutec.cz

Konzultace:

PO 15.00–15.45

 

Kabinet 8 – 3. patro

Mgr. Jan Linhart (Sn, Sor), spirituál školy

E-mail: jan.linhart@gymskutec.cz

Konzultace:

 

 

Školní klub, tel. 724 905 528

Miroslava Indrová – pedagog volného času

E-mail: miroslava.indrova@gymskutec.cz

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři