Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Pedagogický sbor

Kabinet 1 – přízemí, tel.  469 326 366

Mgr. Luděk Netolický (Bi, Bie, Ch, Tv), výchovný poradce, vedoucí učitel oboru Bezpečnostně právní činnost

E-mail: ludek.netolicky@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Ing. Dagmar Kučerová (Ch)

E-mail: dagmar.kucerova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Ing. František Krejčí, CSc. 

E-mail: frantisek.krejci@gymskutec.cz

Konzultace: 

 

Kabinet 2 – přízemí, tel.  469 326 369 

Mgr. Lenka Slavíková (Tv, Ad, Sor, Ek), třídní učitelka 3. BP

E-mail: lenka.slavikova@gymskutec.cz

Konzultace: 

 

Mgr. Martina Jüthnerová (Aj, Nj, Ajk), třídní učitela sekunda

E-mail: martina.juthnerova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Renáta Pitrová (Nj, Ov, Sor), třídní učitelka septima

E-mail: renata.pitrova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Ředitelna - 1. patro 

Mgr. Šárka Jonešová (Zsv, Svs), ředitelka ŠPO, tel. 469 326 361

E-mail: sarka.jonesova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Radka Švadlenková (D), zástupkyně ředitelky, tel. 469 326 367

E-mail: radka.svadlenkova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Sborovna – 1. patro

Mgr. Monika Modráčková (Čj, Zsv, Lhs, Sor), třídní učitelka kvarta, školní metodik prevence

E-mail: m.modrackova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Bc. Lucie Dejdarová (Vv), třídní učitelka prima

E-mail: lucie.dejdarova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

PaedDr. Ivana Freiwaldová (Kri, Pp)

E-mail: ivana.freiwaldova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Vilém Meduna (Pv)

E-mail: vilem.meduna@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula (Zkk)

E-mail: ondrej.matula@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Petr Čapek (Se, Bsp, Sor)
E-mail: petr.capek@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Ing. Jiří Ligr (Ivt, Ikt),  IT služby, správa sítě

E-mail: jiri.ligr@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Pavlína Kořístková Burešová (Zsv), správa webu

E-mail: pavla.koristkova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

PhDr. Hana Burešová, Ph.D. (Čj)

E-mail: hana.buresova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Bc. Markéta Požárová, asistetka pedagoga

E-mail: marketa.pozarova@gymskutec.cz

 

Blanka Skalická, asistentka pedagoga

E-mail: blanka.skalicka@gymskutec.cz

 

 

Kabinet 3 / školní kaple – 1. patro, tel.  469 326 373 

Mgr. Jan Linhart (Sn, Sor), spirituál školy

E-mail: jan.linhart@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Kabinet 4 – 2. patro, tel.  469 326 365

Mgr. David Beránek (Aj, Ajk)

E-mail: david.beranek@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Věra Čechlovská (M, F, Ivt), třídní učitelka sexta

E-mail: vera.cechlovska@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Miroslava Filipi (Aj), třídní učitelka tercie, Etwinning

E-mail: miroslava.filipi@gymskutec.cz

Konzultace:

 

 

Kabinet 5 – 2. patro, tel.  469 326 368

Mgr. Lenka Štrofová (Bi, Ch, Bie), třídní učitelka kvinta

E-mail: lenka.strofova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Jana Suchánková (F, M, Ms), třídní učitelka 2.BP

E-mail: jana.suchankova@gymskutec.cz

Konzultace:

 

 

Kabinet 6 – 2. patro, tel.  469 326 360

Mgr. Iveta Skalská (Čj, Sor), třídní učitelka 1.BP

E-mail: iveta.skalska@gymskutec.cz

Konzultace:

Mgr. Silvestr Moudrý (M, F)

E-mail: silvestr.moudry@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Kabinet 7 – 3. patro, tel.  469 326 364

Mgr. Viktor Kořístka (Čj, D, Lhs), třídní učitel oktáva

E-mail: viktor.koristka@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Petr Klimeš (Kri, Pv, Bsp), třídní učitel 4.BP

E-mail: petr.klimes@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Mgr. Vladimír Opletal (Z, Ge, Hv)

E-mail: vladimir.opletal@gymskutec.cz

Konzultace:

 

Domov mládeže, tel. 724 905 528

Miroslava Indrová – vychovatelka domova mládeže

E-mail: miroslava.indrova@gymskutec.cz

 

Školní klub, tel. 

Pavla Ligrová – vychovatelka školního klubu

E-mail: pavla.ligrova@gymskutec.cz

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři