Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Projekty EU

Čerpáme prostředky z Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií v rámci Výzvy na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období leden–srpen roku 2023. 

Prostředky ve výši 12 960 Kč jsme využili na individuální a skupinové doučování žáků a podporu duševní odolnosti v náročných životních situacích.

 

Národní plán obnovy. Financování z EU.

 

V roce 2017-2019  jsme čerpali finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007919 

 Zvýšení kvality péče o studenty Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 

Podpořili jsme  žáky ve vzdělávání prostřednictvím doučování a  fiktivních firem a pedagogy v dalším vzdělávání a získávání zkušeností účastí ve vzdělávacích kurzech a tandemové výuce. Získali jsme též prostředky na školního asistenta a speciálního pedagoga. V současné době probíhá závěrečné monitorování a příprava žádosti do dalšího projektového řízení.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři