Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Projekty EU

V roce 2017-2019  jsme čerpali finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007919 

 Zvýšení kvality péče o studenty Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 

Podpořili jsme  žáky ve vzdělávání prostřednictvím doučování a  fiktivních firem a pedagogy v dalším vzdělávání a získávání zkušeností účastí ve vzdělávacích kurzech a tandemové výuce. Získali jsme též prostředky na školního asistenta a speciálního pedagoga. V současné době probíhá závěrečné monitorování a příprava žádosti do dalšího projektového řízení.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři