Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Anglický jazyk

Studenti bezpečnostně právního oboru se učí podle učebnice English File.

Studenti gymnázia si osvojují angličtinu v předmětu Anglický jazyk, který je pro nově příchozí studenty otvírán pouze jako první cizí jazyk. Výuka probíhá podle učebnic Maturita Solutions, které umožní studentům dosáhnout úrovně B2 (podle SERR – Společný evropský referenční rámec) a připravit se na  mezinárodně uznávané zkoušky.

Dne 15. 1. 2014 se naše škola stala partnerskou školu zkouškového centra Cambridge English. Jaký z toho plyne přínos pro naši školu a studenty?

  • nejnižší ceny Cambridge English zkoušek v kraji
  • při větším počtu registrovaných kandidátů možnost pořádání zkoušek přímo ve škole
  • možnost organizace zkušebních testů, tzv. Pre-testing sessions, v průběhu roku za minimální poplatek
  • metodická podpora, možnost konzultací, tréninků a seminářů pro studenty a učitele zdarma

 

Přehled systému Cabridge English zkoušek si můžete prohlédnout zde.

Jazyková učebna

Nová jazyková učebna umožňuje studentům chápat a interpretovat slyšené cizojazyčné texty a reagovat na ně. Sluchátka poskytují kvalitní nezkreslený zvuk. Tímto způsobem jazyková učebna zajišťuje ideální podmínky pro intenzivní poslechová cvičení.

Učitel může seskupit studenty do dvojic, komunikovat s vybraným studentem nebo dvojicí prostřednictvím odposlechu do sluchátek, nahrávat vše, co slyší ve sluchatkách a v případě potřeby záznam použít pro výuku.

Studenti mají možnost relativního soukromí, méně se obávají chyb a ztrapnění před třídou, což je pro teenagery velmi citlivá oblast.

Ve výuce se studenti setkávají mimo jiné také s projekcí filmů pomocí dataprojektorů i s procvičováním různých jazykových jevů a dovedností v počítačové učebně.

Zahraniční zájezdy a soutěže

Naše škola také nabízí pravidelné zájezdy do Velké Británie.

Reportáž ze ze zájezdu do Anglie v roce 2015.

Zahraniční výměna Skuteč-Assen (2017, 2018).

Zájezd nižšího gymnázia do Londýna v roce 2019.

Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní olympiády v anglickém jazyce a to ve školním, okresním i krajském kole.

Procvičování angličtiny na internetu

Stránka je výstavbě. Některé odkazy si můžete prozatím prohlédnout zde.

Učebnice pro školní rok 2019/20

Prima gymnázia

Škola zapůjčuje učebnice Project 1, 4. vydání. Pracovní sešity si žáci zakupují na začátku školního roku.

Kvinta gymnázia

Učebnice Maturita Solutions Intermediate, 3. vydání + pracovní sešit.

1. ročník oboru Bezpečnostně právní činnost

Učebnice English File Pre-Intermediate 4. vydání + pracovní sešit.

Informace o učebnicích najdete na stránkách Oxford University Press: http://www.oup.cz/vyhledavani/?q=maturita+solutions 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři