Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Anglický jazyk

Studenti bezpečnostně právního oboru se učí podle učebnice English File.

Studenti gymnázia si osvojují angličtinu v předmětu Anglický jazyk, který je pro nově příchozí studenty otvírán pouze jako první cizí jazyk. Výuka probíhá podle učebnic Maturita Solutions, které umožní studentům dosáhnout úrovně B2 (podle SERR – Společný evropský referenční rámec) a připravit se na  mezinárodně uznávané zkoušky.

Dne 15. 1. 2014 se naše škola stala partnerskou školu zkouškového centra Cambridge English. Jaký z toho plyne přínos pro naši školu a studenty?

  • nejnižší ceny Cambridge English zkoušek v kraji
  • při větším počtu registrovaných kandidátů možnost pořádání zkoušek přímo ve škole
  • možnost organizace zkušebních testů, tzv. Pre-testing sessions, v průběhu roku za minimální poplatek
  • metodická podpora, možnost konzultací, tréninků a seminářů pro studenty a učitele zdarma

 

Přehled systému Cabridge English zkoušek si můžete prohlédnout zde.

Jazyková učebna

Nová jazyková učebna umožňuje studentům chápat a interpretovat slyšené cizojazyčné texty a reagovat na ně. Sluchátka poskytují kvalitní nezkreslený zvuk. Tímto způsobem jazyková učebna zajišťuje ideální podmínky pro intenzivní poslechová cvičení.

Učitel může seskupit studenty do dvojic, komunikovat s vybraným studentem nebo dvojicí prostřednictvím odposlechu do sluchátek, nahrávat vše, co slyší ve sluchatkách a v případě potřeby záznam použít pro výuku.

Studenti mají možnost relativního soukromí, méně se obávají chyb a ztrapnění před třídou, což je pro teenagery velmi citlivá oblast.

Ve výuce se studenti setkávají mimo jiné také s projekcí filmů pomocí dataprojektorů i s procvičováním různých jazykových jevů a dovedností v počítačové učebně.

Zahraniční zájezdy a soutěže

Naše škola také nabízí pravidelné zájezdy do Velké Británie.

Reportáž ze ze zájezdu do Anglie v roce 2015.

Zahraniční výměna Skuteč-Assen (2017, 2018).

Zájezd nižšího gymnázia do Londýna v roce 2019.

Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní olympiády v anglickém jazyce a to ve školním, okresním i krajském kole.

Procvičování angličtiny na internetu

Stránka je výstavbě. Některé odkazy si můžete prozatím prohlédnout zde.

Učebnice používané při výuce anglického jazyka

Prima gymnázia

Škola zapůjčuje učebnice Project 1, 4. vydání. Pracovní sešity si žáci zakupují na začátku školního roku.

Kvinta gymnázia

Učebnice Maturita Solutions Intermediate, 3. vydání + pracovní sešit.

1. ročník oboru Bezpečnostně právní činnost

Učebnice English File Pre-Intermediate 4. vydání + pracovní sešit.

Informace o učebnicích najdete na stránkách Oxford University Press: http://www.oup.cz/vyhledavani/?q=maturita+solutions 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři