Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Bezpečnostní a střelecká příprava

Bezpečnostní a střelecká příprava

Odborný předmět je vyučován ve všech ročnících oboru Bezpečnostně právní činnost a přibližuje rozsáhlou problematiku činnosti bezpečnostních sborů. Představuje žákům jejich charakteristiku, postavení, právní úpravu jejich činnosti, organizaci a řízení. Zabývá se výkladem jednotlivých ustanovení předmětných zákonů, které se týkají těchto ozbrojených sborů, a to zejména využití oprávnění a povinností v jejich každodenní činnosti, a seznamuje s úkoly těchto sborů při zabezpečování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Předmět se zabývá další činností, zákony a jinými institucemi, jejíž činnost je nezbytná pro fungování demokratického státu a zajištění vnitřního pořádku.

 

Okruhy zaměření odborného předmětu v 1. - 3. ročníku :

 • Policie České republiky

 • Obecní policie

 • Vězeňská služba a justiční stráž České republiky

 • Celní správa České republiky

 • Systém evidence obyvatel

 • Zákonné normy na úseku zbraní a střeliva

 • Právní úprava provozu na pozemních komunikacích

 • Dopravní přestupky

 • Dopravní nehody

 • Problematika alkoholu a jiných návykových látek v dopravě

 • Technická způsobilost vozidel k provozu

 • Registrace vozidel

 • Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí

 • Schengenský prostor

Bezpečnostní a střelecká příprava ve 4. ročníku studia
 
Předmět vede absolventa k bezpečným návykům při manipulaci s dlouhou i krátkou střelnou zbraní. Zná její funkci a činnost, dokáže odstranit případné závady na zbrani při zachování bojeschopnosti i bezpečnosti. Je schopen provést rozborku a sborku a základních typů zbraní a popsat její hlavní části.
Má za sebou ostré střelby na střelnici se základními typy pistolí, samopalu, útočných pušek a brokovnice.
Dále má znalosti o typech živelních pohrom, jejich příčin a následné ochraně a evakuaci obyvatelstva. Předmět se vyučuje ve čtvrtém ročníku s dotací 4 hodiny týdně.
 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři