Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Zeměpis

Vyučovací předmět by měl žákům poskytnout informace o základním prostorovém uspořádání krajiny kolem nás, jejích jednotlivých složek a prvků. Informace se týkají nejen prostorového uspořádání, ale i  vzájemné provázanosti dílčích částí. Žáci se budou učit poznávat zákonitosti, interakce, vysvětlovat příčiny a předvídat možné následky nejrůznějších procesů přírodních a společenských. To vše by mělo vést k pochopení složitostí současného světa, jeho proměn, které probíhají rychleji a intenzívněji než v dobách minulých.

Materiály k výuce:

  • pro výuku na nižším gymnáziu využíváme učebnice pro zeměpis z nakladatelství Fraus, z Nakladatelství České geografické společnosti a z nakladatelství Prodos
  • učebnice doporučené pro studium na gymnáziu - tituly z Nakladatelství České geografické společnosti, viz galerie
  • pro obor bezpečnostně právní činnost využíváme vlastní výukové materiály

  • nezbytnou součástí jsou atlasy z nakladatelství Kartografie

Další zdroje:

  • Česká televize - zpravodajské relace, cestovatelské pořady

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři