Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Pro uchazeče

Studijní obory

Pro školní rok 2019/20 nabízíme tyto studijní obory ukončené maturitou:

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

 • přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ do primy gymnázia a absolventy 9. tříd ZŠ do kvinty gymnázia

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 • přijímáme absolventy 9. tříd do 1. ročníku střední školy

 

Gymnázium

Osmileté všeobecné studium

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ.

Menší kolektiv (cca 15 žáků) společně s větší konkurencí a individuálním přístupem pedagogů vytváří vhodné prostředí pro studium a celkový všestranný rozvoj žáků. Tito žáci jsou pak lépe připraveni pro studium na střední škole a přechod na střední školu pro ně nepředstavuje tak velkou zátěž. A to ať už budou pokračovat zde na vyšším gymnáziu, nebo se dle vlastního zájmu a zaměření rozhodnou pro jinou střední školu.

Kromě standartní výuky, která probíhá mimo jiné formou různých projektů, besed a exkurzí, mají žáci možnost přihlásit se na přírodovědná praktika nebo do různých zájmových kroužků (např. florbal.)

Čtyřleté všeobecné studium

Do 1. ročníku středoškolského studia (kvinty) přijímáme absolventy 9. tříd ZŠ, případně absolventy kvarty víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné studium je vhodné pro žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu na některé z univerzit či vysokých škol v ČR nebo v zahraničí.

Díky všeobecnému zaměření studia budou absolventi gymnázia znát základy humanitních i přírodovědných oborů a budou mít nezbytnou jazykovou průpravu, která jim mimo jiné umožní čerpat během dalšího studia také ze zahraniční zdrojů nebo absolvovat studium v zahraničí.

Ve vyšších ročnících studia žáci prohloubí své znalost ve zvolených oborech prostřednictvím volitelných předmětů.

Lidé s všeobecným přehledem, schopností propojovat znalosti z různých oborů a uvažovat systémově, jsou v dnešní době preferující specializaci a úzké zaměření velkým přínosem pro společnost.

Učební plán oboru.

Bezpečnostně právní činnost

Profil absolventa:

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, které mu otvírá možnost jak okamžitého praktického uplatnění, tak možnost dalšího studia na vysoké škole, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti:

 • základů teorie státu a práva,

 • základů práva EU,

 • aplikovaného trestního práva,

 • základů rodinného práva,

 • občanského a pracovního práva,

 • aplikace daňového a celního práva,

 • základů obchodního práva,

 • bezpečnostní politiky,

 • uplatňování práva v zemích EU.


Uplatnění absolventa na trhu práce:

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti:

 • v bezpečnostních sborech

 • ve veřejné správě (státní správě a samosprávě),

 • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,

 • ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.,

 • jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník,

 • bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Učební plán oboru.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři