Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Odborná učebna kriminalistiky

Popis k fotodokumentaci kriminalistických pomůcek vystavených na odborné učebně kriminalistiky:

Foto čís. 1481, 1482 – Kriminalistická čísla oboustranná plastová a daktyloskopické fólie. Daktyloskopické fólie (černá, bílá), se používají na místě činu k zajištění daktyloskopických a v některých vymezených případech i stop trasologických. Kriminalistická čísla se používají na označení stop vyhledaných na místě činu.

Foto čís. 1483 – Zachycuje různé druhy pomůcek využívaných při ohledání místa činu. Základní druhy daktyloskopických prášků (jednotlivá balení) – Silver Metallic stříbrný, Silk Black hedvábně černý, Silver magnetický stříbrný, Regular Black magnetický černý. Další pomůcky na foto jsou – daktyloskopické štětce, aplikátor na magnetický daktyloskopický prášek, samolepící měřítka, kriminalistická měřítka plastová kalibrovaná, pásmo na vyměřování místa činu, UV lampička a část pomůcek na zajišťování biologických stop.

Foto čís. 1484 – Na snímku jsou vidět již popsané pomůcky a v zadní části odborné učebny je umístěn kriminalistický kufřík, laboratorní mikroskopy, fotoaparát Canon
s příslušenstvím a další pomůcky k zajišťování kriminalistických stop.

Foto čís. 1485, 1486, 1488, 1489 – Snímky dokumentují odbornou učebnu, kde je znázorněna modelová situace místa činu. Žáci si mohou prakticky vyzkoušet provádění úkonů aplikované kriminalistiky a to se zaměřením na ohledání místa činu, zajišťování stop na místě činu a vyhotovení kriminalistické dokumentace, která obsahuje: protokol
o ohledání místa činu, fotodokumentaci a topografickou dokumentaci /náčrtek, plánek/.

Foto čís. 1487, 1490 – Na snímcích jsou dokumentovány násilně otevřené trezory, které pochází ze skutečného místa trestného činu a jsou využity pro modelovou situaci ohledání místa činu.

text: Mgr. Petr Klimeš

foto: Jonáš Jirovský

Datum vložení: 15. 2. 2018 11:11
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2018 21:45
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři