Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Latina

Latina je v současné době na naší škole vyučována jako nepovinný předmět. Volí si ji žáci, kteří v budoucnu plánují studium na lékařské, právnické, pedagogické či filozofické fakultě, přičemž zde ji ocení zejména studenti oborů, jako jsou archeologie, český jazyk a literatura, filozofie, historie, pomocné vědy historické, religionistika a románské jazyky (francouzština, italština, portugalština, španělština). Znalost latiny je též důležitá pro studenty teologické fakulty.

V hodinách latinského jazyka se žáci seznamují s latinskou gramatikou – skloňováním i časováním, se stavbou latinské věty a učí se své znalosti využívat při překladu jednoduchých latinských textů. Ty jsou často voleny z oblasti mytologické či z antické kultury. Lekce jsou navíc obohaceny o lékařskou terminologii. Důraz je též kladen na souvislost s živými jazyky, v hodinách jsou mimo jiné vysvětlovány výrazy přejaté z latiny do češtiny a živá latinská slova či okřídlená rčení používaná dodnes v komunikaci či odborné sféře.


 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři