Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

2022/24

Logo

Projektem  Podpora inovací ve vzdělání s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0001831 navazujeme na předchozí evropské projekty.
Z výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) čerpáme  finanční prostředky ve výši 1 194 472 Kč.

 Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí/žáků v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory pracovníků ve vzdělávání. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a pracovníka ve vzdělávání a podpoří trvalý rozvoj celé školy. Pracovníci ve vzdělávání zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků,současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pracovníků ve vzdělávání. 

Předpokládáná doba realizace projektu je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři