Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Myšlenky Dominika Pecky nejen pro pedagogy

Profesor Dominik Peccka.

Dominik Pecka byl v 30. až 80. letech 20. století významným spisovatelem duchovní literatury a měl velkou zkušenost se studenty na středních školách, kde po určitý čas působil jako vyučující. V 50. letech byl dvakrát neoprávněně vězněn tehdejším režimem, později byl plně rehabilitován.

Stojí za to si připomenout myšlenky z jeho projevu při obdržení čestného doktorátu na Palackého univerzitě v Olomouci v r. 1969 – je to sice skoro padesát let ale leccos může být docela aktuální:

/Několik/ pár/ů/ slov

na začátek školního roku pro nás pedagogy i studující:

Naše střední školy jsou založeny encyklopedicky. Vyučují se nejrůznější obory – lingvistika, literární dějiny, historie, matematika a přírodní vědy. Většina z těch oborů jsou jen částečné výpovědi o části světa a jsou izolovány – chybí jim jakési „duchovní pouto“ a proto neposkytují podklad pro řešení nejvlastnějších otázek života a světa.

Moderní pokrok naznačuje, že poznání nezná mezí a přírodní vědy samy rozřeší všechny záhady světa. Ale ten dojem a víra ve vědu neuspokojuje ducha, který se ptá: Odkud? Kam? Proč?

Mohu dnes říci Multa didici alios docendo /Mnohému jsem se naučil, když jsem učil jiné/. Studenti mne svými otázkami nepřímo nutili, abych se zabýval výsledky moderní vědy a byl schopný dávat žádoucí, ale ne vždy konečné odpovědi na jejich otázky a pochybnosti....

Jsou běžné stesky na mládež v každé době – stále znova se tvrdí, že „dnešní mládež“ je zkažená, lehkomyslná a vzpurná. Prostě není ideální. Přitom se zcela pomíjí, že to, co na ně působí taky není ideální - škola, film, televize....

Nejčastěji se opakuje stížnost, že mládež se vzpírá autoritě. Auctoritas – byla ve starém Římě vážnost a úcta, kterou měl člověk, když se zasloužil o rozvoj impéria. Autorita ve škole je dvojí buď jen legální a založená na úředním postavení učitele nebo reálná, založená na hodnotách, jejichž nositelem je učitel.

Je pravda, že mladí se vzpírají autoritě prvního typu, ale také je pravda, že že touží po někom moudrém, uceleném a zralém, od něhož by se mohla naučit žít dobře, krásně a šťastně..

A na otázku, v čem je tajemství výchovy, lze odpovědět – v sebevýchově. Jen ten, kdo sebe zkoumá a na sobě pracuje, může úspěšně vychovávat.

Esse, non videri /Být a ne zdát se/....

Emerson k tomu dodává: „to co jsi, mluví tak hlasitě, že neslyším, co povídáš“ /Robert Fulghum říká ve svých „mateřských radách od otce“ o dospívajících něco podobného: „Nic si nedělejte z toho, že neposlouchají, co říkáte, zamyslete se nad tím, že vás neustále pozorují....“/

Jestli je úkol pedagoga svízelný, z pohledu křesťanství přistupují další obtíže:

jsou to téměř nevykořenitelné předsudky, že křestanství znamená pohrdání světem a odmítání pozemských hodnot..., to je ale křestanství deformované a chmurné. Jeho skutečnou podstatou je evangelium – tedy radostná zvěst o vykoupení...

Přitom nikdo tak neodpuzuje mladého člověka, jako ten, kdo se jeví jako nepřítel životní radosti a krásy. A tak je důležité, aby se nezdůrazňovalo na prvním místě ono varuj se zla, ale čiň dobro. Pouhými negacemi a zákazovou morálkou nikoho nezískáme.

Životním úkolem pedagoga není získat mladé lidi pro sebe – to může být poměrně snadná věc - ale získat mladého člověka pro určitý mravní řád, vzdělávat ho tak, aby čestně a poctivě pracoval pro dobro společnosti. Aby měl smysl pro pravdu, právo a spravedlnost a jednal správě, i když je to těžké a nevýnosné, i když to vyžaduje nějakou oběť, to je vlastní úkol pedagoga.

A jakkoliv to zní paradoxně – konečným cílem pedagoga je učinit se zbytečným...výchova směřuje k samostatnosti...Vychován je totiž ten, kdo už nemusí být pozorován, kontrolován a známkován, protože se umí správě rozhodnout sám. Pro Dobro a Pravdu....

 

/z myšlenek D. Pecky vybral a upravil P. Jan Linhart, spirituál/

 

Datum vložení: 5. 9. 2017 20:53
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2017 23:02
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři