Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Fyzikální projekt

Sexta učí tercii...

V úterý 12. března 2019 si paní učitelka Suchánková společně se sextou připravila program pro žáky tercie. Tématem společného projektu byly tepelné motory.
Celá třída byla rozdělena do skupin a ty společně plnily různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Žáci sbírali body a po závěrečném sčítání skupina s nejlepším skóre dostala sladkou odměnu. 
Sára Zemanová (tercie)

Den s fyzikou na gymnáziu

Dne 12.3.2019 na našem gymnáziu proběhl projektový den s fyzikou. Akce se konala první dvě hodiny v odborné učebně fyziky. Zúčastnila se třída tercie společně se sextou. Každý ze sexty si pro terciány připravil nějaký program, ať už třeba pexeso nebo pracovní list. Téma bylo tepelné motory (spalovací motor, raketový motor,...).

Sextáni se rozdělili po úkolech do lavic (sami nebo ve skupině) a terciáni obcházeli stanoviště ve skupinách po třech. Na některé úkoly měli časový limit, ale nebylo to nic těžkého. Při úlohách si mohli radit a pilovat tak vzájemnou spolupráci. Studenti sexty museli také spolupracovat při přípravě projektu i následné realizaci. Po každém splněném úkolu byli terciáni obodováni a na konci hodiny byla ohlášena vítězná skupina, která dostala sladkou pochutinu.

Nezáleželo ale na tom, kdo vyhraje, ale na tom, že se každý něco přiučí. Ať už jsme si zlepšili znalosti z motorů nebo zdokonalili ve spolupráci, všichni si to náramně užili. Pozitivní ohlasy byly slyšet od sexty, tercie i od paní učitelky. Tuto hodinu měli žáci sexty možnost získat nějaké bonusové body do fyziky, pokud si připravili dobrý program a dokázali to svým mladším spolužákům vysvětlit.

Přiblížíme si jeden pokus, ať si to aspoň trochu umíte představit. Vybral jsem pokus, který si mohli terciáni asi nejvíce „ošahat“. V kádi s vodou ležela lodička vyrobená z polystyrenu. Skupinky měli za pomocí svíček, vody, plechovky, drátků a izolepy rozpohybovat loď. Plechovku naplnili troškou vody, zavěsili ji na loď a pod ní zapálili svíčky. Ještě před tím zalepili otvor plechovky tak, aby měl velmi malý průměr. Pokus spočívá v tom, že teplo ze svíčky ohřívá vodu, ta se mění na páru a ta následně uniká malým otvorem z plechovky ven. Díky Newtonovým zákonům se začala loď po vodě pomalu pohybovat opačným směrem. Takovýchto skvělých pokusů tu bylo k vidění více.

Michal Novák, sexta

Kouzelné motory

Posuvný pohyb pístu na otáčivý pohyb kola převádí … KOUZLO.


   Asi takto bych mohla shrnout průběh fyzikálního projektového dne nás sextánů pro terci. Pod tímto projektovým dnem se myslí každoroční akce pořádaná paní učitelkou Suchánkovou, která se snaží o to, aby žáky fyzika nejen bavila, ale také o to, aby si žáci mohli vyzkoušet předat získané znalosti i někomu dalšímu.

Podstatou této akce je, že žáci vyšších tříd si připraví zajímavý program pro žáky nižšího gymnázia, kteří probírají stejné učivo, akorát, že trochu méně odborně. Žáci nižšího gymnázia jsou tak obohaceni o nové a zajímavé informace, které jim
mohou pomoci pochopit například nějakou složitější látku. Pro studenty vyššího gymnázia je to rovněž velmi přínosné, protože si tak mohou vyzkoušet, jak těžké to někdy s námi učitelé mohou mít.

     Samozřejmě to bylo velice pracné. Museli jsme si vymyslet celý program a zorganizovat jej tak, aby na stanovištích nebylo přeplněno, nebo naopak prázdno. A také jsme si museli hlídat čas,  abychom nepřesáhli dvě vyučovací hodiny. No, stručně řečeno, byla to honička, ale myslím si, že jsme si to jak my, tak žáci tercie náramně užili a rozhodně jsme se nenudili.

    Nejprve jsme terciány rozdělili do pěti malých skupinek, ve kterých mezi sebou soutěžili o nejúspěšnější řešitele. Museli prokázat své dovednosti jak v teoretické části (pracovní listy, různé poznávačky motorů ,…), tak v praktické (pokus o vytvoření
vlastního improvizovaného motůrku).

U každého stanoviště získali body, které jsme v závěru sečetli a vyhlásili jsme jeden z týmů nejúspěšnějším.

   Bylo vidět, že nad úkoly opravdu přemýšlejí, jelikož se nám v jednou pracovním listu zjevila chyba, kterou nejspíš musely způsobit naše staré známé automatické opravy.  Namísto, aby odpověď na otázku: „Co převádí posuvný pohyb pístu na otáčivý pohyb pístu?“ byla ojnice a kliková hřídel, tak se nám do odpovědí nějakou záhadou připletlo slovo kouzlo. Všechny to ohromně pobavilo a myslím, že nikdo ani na chvíli nezapochyboval o
tom, že fyzika je opravdu kouzelná.

  V závěru programu nejúspěšnější tým obdržel balíček Lotusek a my jsme si mohli s klidným svědomím vše sklidit a pokračovat v našem běžném úterním rozvrhu.

 Martina Marková, sexta

PROJEKT FYZIKA

           

Úkol zněl jasně. Vytvořit pro tercii projekt na téma motory. Nebyla to sice tak obtížná činnost, ale osobně si troufám říci, že i nám to dalo trochu práci. Naštěstí jsme jako kolektiv dobře sehraní a domluvit se mezi sebou nebyl žádný problém. Dva týdny na přípravu tedy byly dostačující.

Den D připadl na první dvě hodiny v úterý 12. března roku 2019. Když se konečně objevila tercie, některým z nás bylo jako Němcům na pláži Omaha. Naštěstí nám se dařilo podstatně lépe. Hbitě jsme si terciány rozdělili do skupinek. Skupinky pak přecházely mezi našimi stanovišti a soutěžily mezi sebou kdo bude mít nejlepší výsledky. Občas nám sice zatrnulo, když byla některá skupinka rychlejší a musela chvilku počkat, než se uvolní místo u jiného stanoviště. Ale žáci tercie měli pochopení, a tak se nezdálo, že by jim to nějak výrazně vadilo.

            Tercii musím opravdu pochválit, protože se s našimi úkoly popasovala srdnatě. Žáci museli totiž přecházet mezi stanovišti pojatými teoreticky (např.: rozeznávání různých motorů, poslouchání výkladu o raketových motorech aj.) a mezi stanovišti, kde potřebovali využít fyziku i v praxi (sestrojení vlastního improvizovaného motoru). Byl jsem překvapen, asi jako generál Varus v Teutoburském lese, když jsem viděl, co všechno terciáni znají a jak pokládají velmi rozumné otázky.

            Ke konci zbývalo už jen vyhlásit vítěze. Vítězný tým od nás dostal nějaké drobnosti jen tak pro zpestření. Poté jsme už jen uklidili učebnu a mohli se přesunout na další hodinu. Celkově si myslím, že tento projekt byl pro obě třídy přínosem.

S drobným zpožděním sepsal David Pinkas ze sexty

Datum vložení: 17. 4. 2019 16:09
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2019 16:50
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři