Výběr jazyka

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Studium

Pravidla bodového hodnocení

V návaznosti na bodování a procentuální hodnocení státních maturitních zkoušek
(a kreditové hodnocení na většině VŠ) používáme na vyšším gymnáziu a v tercii a kvartě v předmětech Matematika, Fyzika a v některých dalších (dle zvážení vyučujících) bodové hodnocení.

Studentům jsou bodově hodnoceny všechny písemné práce, ústní zkoušení/referáty, vybrané domácí úkoly a další aktivity. Maximální možné bodové zisky písemných prací, úkolů atd. tvoří základ, z něhož je procentuálně vypočtena momentální celková známka. Elektronický systém klasifikace Bakaláři bohužel umožňuje pouze zadávání tradičních známek. Ale studenti si mouhou dle domluvy s vyučujícím vyžádat výpis hodnocení, nebo si známku sami spočítat

Pokud student chybí, může do 14 dnů požádat o náhradní termín testu.

Studenti mohou také do 14 dnů požádat o psaní opravného testu s tím, že se navýší základ pro výpočet známky o maximální bodový zisk daného testu. Počet opravných písemek je omezen dle uvážení vyučujícího a hodinové dotace předmětu.

Studenti mohou dále při různých příležitostech získávat bonusové body, které základ nenavyšují.

Tento systém nabízí následující výhodu:

Pro studenty je "spravedlivější", protože pětistupňová známkovací stupnice vždy svým způsobem zaokrouhluje.


 

Procentuální rozpětí pro jednotlivé známky je následující:

VÝBORNĚ

100 % – 90 %

CHVALITEBNĚ

90 % – 75 %

DOBŘE

75 % – 60 %

DOSTATEČNĚ

60 % – 40 %

NEDOSTATEČNĚ    

40 % – 0 %


 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

 

EU

 

Sponzoři

 

Sociální partneři