Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

O naději

Vánoční...

MIMO SEBE, MIMO BOHA

Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít.

Co běžíš do chléva? V své srdce vejdi kale!

Tam jednou zrodil se, zde Bůh se rodí stále.

Dítě, jež tvoří vše, chce stvořeno být v tobě,

a svého tvůrce tvor celého nosí v sobě.

Člověče, v Betlémě že Bůh se stává náš,

tě nespasí, leč to, že ty jej v sobě máš.

/Daniel von Czepko, 1605-1660 /

Růže ran: Básně německého baroka

 

O N A D Ě J I

 

Hospodine, nakloň svá nebesa a sestup.

Uvědom si, že nejsi nositelem své naděje ty.

Nositelem tvé naděje je Ježíš.

Ve svých smutcích a krizích se nevzrušuj.

Beze zbytku se odevzdej Pánu.

On může a chce tvůj život naplnit.

 

On je tvá naděje. V něm je tvá naděje. On nese tvou naději.

Budeš-li se dívat na sebe – zmalomyslníš.

Budeš-li se dívat na Pána – budeš plný naděje.

Pán není ani tak smutný z našich hříchů, jako spíše z toho,

že málo doufáme v jeho dobrotivost a lásku.

 

Nemíchej do toho Boží spravedlnost.

Ta se týká ne trestání, lidé se vytrestají sami,

nýbrž toho, že spravedlivé odmění,

že nezapomene na sebemenší dobro,

že se za tebe bude brát se vší svojí vahou.

/P.Jan Evangelista Urban OFM, 1901-1991/

Datum vložení: 18. 12. 2020 17:34
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 17:38
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři