Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Informace o nabízených oborech

Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté, Bezpečnostně právní činnost.

Gymnázium

Osmileté všeobecné studium

Kód oboru: 79-41-K/81

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ.

Menší kolektiv (cca 15 žáků) společně s větší konkurencí a individuálním přístupem pedagogů vytváří vhodné prostředí pro studium a celkový všestranný rozvoj žáků. Tito žáci jsou pak lépe připraveni pro studium na střední škole a přechod na střední školu pro ně nepředstavuje tak velkou zátěž. A to ať už budou pokračovat zde na vyšším gymnáziu, nebo se dle vlastního zájmu a zaměření rozhodnou pro jinou střední školu.

Kromě standartní výuky, která probíhá mimo jiné formou různých projektů, besed a exkurzí, mají žáci možnost přihlásit se na přírodovědná praktika nebo do různých zájmových kroužků (sportovních i jiných).

Z laborky  Projekt Laskavec... Starší učí mladší (fyzika).

Čtyřleté všeobecné studium

Kód oboru: 79-41-K/41

Do 1. ročníku středoškolského studia (kvinty) přijímáme absolventy 9. tříd ZŠ, případně absolventy kvarty víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné studium je vhodné pro žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu na některé univerzit či vysokých škol v ČR nebo v zahraničí.

Díky všeobecnému zaměření studia budou absolventi gymnázia znát základy humanitních i přírodovědných oborů a budou mít nezbytnou jazykovou průpravu, která jim mimo jiné umožní čerpat během dalšího studia také ze zahraniční zdrojů nebo absolvovat studium v zahraničí.

Ve vyšších ročnících studia žáci prohloubí své znalost ve zvolených oborech prostřednictvím volitelných předmětů.

Lidé s všeobecným přehledem, schopností propojovat znalosti z různých oborů a uvažovat systémově, jsou v dnešní době preferující specializaci a úzké zaměření velkým přínosem pro společnost.

Profil absolventa:

Absolvent gymnázia je připraven ke studiu na vysokých nebo vyšších oborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického, ekonomického, případně uměleckého zaměření. Je připraven efektivně se učit, a tak se adaptovat na měnící se trh práce.

Učební plán oboru.

Mikulášská...  Do divadla v Bautzen (Budyšíně)...

Bezpečnostně právní činnost

Kód oboru: 68-42-M/01

Profil absolventa:

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, které mu otvírá možnost jak okamžitého praktického uplatnění, tak možnost dalšího studia na vysoké škole, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti:

  • základů teorie státu a práva,

  • základů práva EU,

  • aplikovaného trestního práva,

  • základů rodinného práva,

  • občanského a pracovního práva,

  • aplikace daňového a celního práva,

  • základů obchodního práva,

  • bezpečnostní politiky,

  • uplatňování práva v zemích EU.


Uplatnění absolventa na trhu práce:

Absolvent se uplatní ve středně řídících funkcích v oblastech, v nichž je pracovní činnost vázána na znalosti a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při pracovních činnostech souvisejících s prací v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému.

Příklad možných pracovních pozic: příslušník Policie ČR, příslušník Vězeňské služby ČR, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník.

Učební plán oboru.

 

Praktická výuka - kriminalistika. Bezpečnostní a střelecká příprava.Praktická výuka - zdravověda.

Přílohy

Informační leták

letak-a5-gsrmr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,01 MB

učební plán 2019 - 2020 G.pdf

učební plán 2019 - 2020 G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,46 kB

učební plán 2019 - 2020 BP.pdf

učební plán 2019 - 2020 BP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,5 kB

učební plán 2020- 2021 G.pdf

učební plán 2020- 2021 G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,41 kB

učební plán 2020 - 2021 BP.pdf

učební plán 2020 - 2021 BP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 71,81 kB

učební plán BPČ 2022- 2023.pdf

učební plán BPČ 2022- 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,11 kB
Datum vložení: 16. 8. 2023 7:45
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2023 12:07
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři