Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Informace o nabízených oborech

Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté, Bezpečnostně právní činnost.

Gymnázium

Osmileté všeobecné studium

Kód oboru: 79-41-K/81

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ.

Menší kolektiv (cca 15 žáků) společně s větší konkurencí a individuálním přístupem pedagogů vytváří vhodné prostředí pro studium a celkový všestranný rozvoj žáků. Tito žáci jsou pak lépe připraveni pro studium na střední škole a přechod na střední školu pro ně nepředstavuje tak velkou zátěž. A to ať už budou pokračovat zde na vyšším gymnáziu, nebo se dle vlastního zájmu a zaměření rozhodnou pro jinou střední školu.

Kromě standartní výuky, která probíhá mimo jiné formou různých projektů, besed a exkurzí, mají žáci možnost přihlásit se na přírodovědná praktika nebo do různých zájmových kroužků (sportovních i jiných).

Čtyřleté všeobecné studium

Kód oboru: 79-41-K/41

Do 1. ročníku středoškolského studia (kvinty) přijímáme absolventy 9. tříd ZŠ, případně absolventy kvarty víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné studium je vhodné pro žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu na některé z univerzit či vysokých škol v ČR nebo v zahraničí.

Díky všeobecnému zaměření studia budou absolventi gymnázia znát základy humanitních i přírodovědných oborů a budou mít nezbytnou jazykovou průpravu, která jim mimo jiné umožní čerpat během dalšího studia také ze zahraniční zdrojů nebo absolvovat studium v zahraničí.

Ve vyšších ročnících studia žáci prohloubí své znalost ve zvolených oborech prostřednictvím volitelných předmětů.

Lidé s všeobecným přehledem, schopností propojovat znalosti z různých oborů a uvažovat systémově, jsou v dnešní době preferující specializaci a úzké zaměření velkým přínosem pro společnost.

Profil absolventa:

Absolvent gymnázia je připraven ke studiu na vysokých nebo vyšších oborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického, ekonomického, případně uměleckého zaměření. Je připraven efektivně se učit, a tak se adaptovat na měnící se trh práce.

Učební plán oboru.

Bezpečnostně právní činnost

Kód oboru: 68-42-M/01

Profil absolventa:

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, které mu otvírá možnost jak okamžitého praktického uplatnění, tak možnost dalšího studia na vysoké škole, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti:

  • základů teorie státu a práva,

  • základů práva EU,

  • aplikovaného trestního práva,

  • základů rodinného práva,

  • občanského a pracovního práva,

  • aplikace daňového a celního práva,

  • základů obchodního práva,

  • bezpečnostní politiky,

  • uplatňování práva v zemích EU.


Uplatnění absolventa na trhu práce:

Absolvent se uplatní ve středně řídících funkcích v oblastech, v nichž je pracovní činnost vázána na znalosti a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při pracovních činnostech souvisejících s prací v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému.

Příklad možných pracovních pozic: příslušník Policie ČR, příslušník Vězeňské služby ČR, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník.

Učební plán oboru.

Datum vložení: 5. 10. 2022 7:45
Datum poslední aktualizace: 10. 10. 2022 15:37
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

Zřizovatel školy

Maltézský štítSuverénní řád
Maltézských rytířů –
České velkopřevorství

EU

Sponzoři

Sociální partneři